Saturday, 3 January 2015

Kaho Jai Jai Jai Maharani Ki ! Jai Durga Asht Bhavani Ki !!

Kaho Jai Jai Jai Maharani Ki !
Jai Durga Asht Bhavani Ki !!

Pahli Shailputri Kehlawe !
Doosri Bhramcharni Man Bhawe !!

Tisri Chandraghanta Shubh Naam !

Chauthi Kushmanda Sukhdham !!
Panchvi Devi Askand Mata !

Chhati Kaatyayani Vikhyata !!

Satvi Kaalratri Mahamaya !

Aathvi Mahagauri Jag Jaya !!
Nauvi Siddhiratri Jag Jane !

Nav Durga Ke Naam Bakhane !!

No comments:

Post a Comment