Thursday, 11 April 2013

मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँवी


मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँवी

मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँवी

पहले दिल अपणा साफ बणाले,फिर मय्या नू अर्ज सुना ले
मेरी शक्ति वधा,मैनू चरणा विच ला कहन्दा जाइयी ..देंखी पेन्डे तो न घबराँवी
मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँवी

ओखी घाटी ते पेन्डा अवलढा,ओदी श्रध्धा दा फढ ले तू पलढा
साथी रल्ल जाँणगे दुखढे टल जाणगे ,भेंटा गाँवी..देंखी पेन्डे तो न घबराँवी
मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँवी

तेरा हीरा जन्म अनमोला,मिलया मुढ-मुढ न मानूष दा चौला
धौखा न खा लँवी दाग ना ला लँवी बचदा जाँयी..देंखी पेन्डे तो न घबराँवी
मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँवी

पहला दर्शन हे कोल कंदोली दुजी दैवों न भऱ लई हे झौली
आद-कुवाँरी नू जगत महतारी नू सिर झुकँवी ..देंखी पेन्डे तो न घबराँवी
मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँवी

ओदे नाम दा ले के सहारा,लँग जाँवेगा पर्वत तू सारा
देःखी सुन्दर गुफा चमन जय-जय बुला दर्शन पाँवी..देंखी पेन्डे तो न घबराँवी
मय्या जग दाता दी कहके जय माता दी टूरया जाँवी देंखी पेन्डे तो न घबराँ

No comments:

Post a Comment