Sunday, 7 April 2013

Bhakton Ko Darshan De Gayi Re Ek Chhoti Si Kanya

Bhakton Ko Darshan De Gayi Re Ek Chhoti Si Kanya
Bhakton Ne Puchha Maiya Naam Tera Kya Hai ? Naam Tera Kya Hai (2)
Vaishno Maa Batalagai Re Ek Chhoti Si Kanya

Bhakton Ne Puchha Maiya Dham Tera Kya Hai ? Dham Tera Kya Hai (2)
Parvat Trikut Batagai Re Ek Chhoti Si Kanya

Bhakton Ne Puchha Maa Sawari Teri Kya Hai ? Sawari Teri Kya Hai (2)
Pila Sher Batagai Re Ek Chhoti Si Kanya

Bhakton Ne Puchha Maa Prasad Tera Kya Hai ? Prasad Tera Kya Hai(2)
Halwa Puri Chana Batagai Re Ek Chhoti Si Kanya

Bhakton Ne Puchha Maa Shringar Tera Kya Hai ? Shringar Tera Kya Hai ?(2)
Chola Lal Batagai Re Ek Chhoti Si Kanya

Bhakton Ne Puchha Maa Shastra Tera Kya Hai ? Shastra Tera Kya Hai (2)
Bhakton Ka Pyar Batagai Re Ek Chhoti Si Kanya

Bhakton Ne Puchha Sabse Pyara Tera Kya Hai ? Pyara Tera Kya Hai ?(2)
Bhakton Ka Pyar Batagai Re Ek Chhoti Si Kanya

No comments:

Post a Comment