Friday, 22 March 2013

Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara

Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara
dharti par phabhu rehkar tumne tan ambar tak vistara
Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara

sai ram sai sham dukh banjan tero naam
hey sainath tere aane se hua dhanya ye dharti dham dham
sai ram sai sham dukh banjan tero naam

Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara
dharti par phabhu rehkar tumne tan ambar tak vistara
Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara

sai ram sai sham dukh banjan tero naam
hey sainath tere aane se hua dhanya ye dharti dham dham
sai ram sai sham dukh banjan tero naam

Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara
dharti par phabhu rehkar tumne tan ambar tak vistara
Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara

sai ram sai sham dukh banjan tero naam
hey sainath tere aane se hua dhanya ye dharti dham dham
sai ram sai sham dukh banjan tero naam

Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara
dharti par phabhu rehkar tumne tan ambar tak vistara
Om jai sainath jai sainath aadhi na ant tumhara tumhe shradha naman hamara

sai ram sai sham dukh banjan tero naam
hey sainath tere aane se hua dhanya ye dharti dham dham
sai ram sai sham dukh banjan tero naam

No comments:

Post a Comment