Tuesday, 26 March 2013

Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki

Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Mahima Aprampaar Bajrang Bala Ki
Jai Ho
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki 
Mahima Aprampaar Bajrang Bala Ki
Jai Ho
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki

Baat Rahe Sukh Nij Bhakton Ko
Grah-Grahshti, Sadhu-Santon Ko
Grah-Grahshti, Sadhu-Santon Ko  

Baat Rahe Sukh Nij Bhakton Ko
Grah-Grahshti, Sadhu-Santon Ko
Grah-Grahshti, Sadhu-Santon Ko  
Karuna Mile Aapar Bajrang Bala Ki
Jai Ho
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki

Bade-Bade Raja aur Dani
Inke Aage Bharte Hai Pani
Inke Aage Bharte Hai Pani
Bade-Bade Raja aur Dani
Inke Aage Bharte Hai Pani
Inke Aage Bharte Hai Pani
Khoob Chale Sarkar Bajrang Bala Ki 
Jai Ho
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki

Pavan-Putra Jab Gada Uthate
Bhoot- Pret Tab Nazar Na Aate
Bhoot- Pret Tab Nazar Na Aate
Pavan-Putra Jab Gada Uthate
Bhoot- Pret Tab Nazar Na Aate
Bhoot- Pret Tab Nazar Na Aate
Seh Na Sake Woh Maar Bajrang Bala Ki
Jai Ho
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki

Mahima Aprampaar Bajrang Bala Ki
Jai Ho
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki 
Mahima Aprampaar Bajrang Bala Ki
Jai Ho
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki
Ho Rahi Jai Jai Kaar Bajrang Bala Ki

No comments:

Post a Comment