Tuesday, 7 August 2012

Jinke Hiye Mein Harinaam Base

Jinke hiye mein Harinaam base,
Tin aur ka naam liya na liya.

Jinke dware par Ganga bahe
Tin kup ka neer piya na piya.

Jin kaam kiya parmartha ka
Tin haath se daan diya na diya.

Jinke ghar ek sapoot bhavo
Tin lakh kapoot bhaya na bhaya.

Jin mata-pita ki seva kari
Tin teerath vrat kiya na kiya.

'Tulsidas' vichari kahe,
Kapti ko meet kiya na kiya.

No comments:

Post a Comment