Tuesday, 7 August 2012

Govind Jai Jai, Gopal Jai Jai

Govind Jai Jai, Gopal Jai Jai
Radha-Ramarn Hari, Govind Jai jai.

Brahma ki jai jai, Vishnu ki jai jai
Uma-pati Shiv Shankar ki jai jai.

Radha ki jai jai, Rukmani ki jai jai
Mor mukut Bansi vaare ki jai jai.

Ganga ki jai jai, Yamuna ki jai jai
Saraswati, Triveni ki jai jai.

Rama ki jai jai, Shyam ki jai jai
Dashrath kunwar charon bhaiyon ki jai jai.

Krishna ki jai jai, Laxmi ki jai jai
Krishna-Baldev dono bhaiyon ki jai jai.

No comments:

Post a Comment