Friday, 13 July 2012

Rama Hai Jeevan, Karm Hai Shyam Bolo Hare Rama, Bolo Hare Shyam


Rama Hai Jeevan, Karm Hai Shyam
Bolo Hare Rama, Bolo Hare Shyam

Jo Nar Dukh Mein Dukh Nahin Jaane,
Naahin Kiya Stuti Jaane

Kaam Krodh Jihin Par Se Naahin
Guru Kripa Sohi Nar Sukh Paahin

Sukh Ka Vidhata Hai Tero Naam
Bolo Hare Rama, Bolo Hare Shyam

Koti Dev Jaako Jas Gaavein
Vidhya Koti Paar Na Paavein

Agam Apara Paar Nahin Jaako
Naam Sumir Sab Jan Sukh Taako

Agam Panth Hai Ram Aur Shyam
Bolo Hare Rama, Bolo Hare Shyam

No comments:

Post a Comment