Wednesday, 13 June 2012

Tere Lala Ne Brij-Ras Khai, Yasoda Sun Mai


Tere Lala Ne Brij-Ras Khai, Yasoda Sun Mai

Adbhut Khel Sakhan Sang Khelo, Choto So Maati Ke Dhelo
Turant Shyam Mukh Mein Melo, Yaani Gatak-Gatak Gatkai

Dudh-Dahi Ko Kabhoon Na Naati, Kyon Lala Taine Khai Maati
Yasoda Samjha Rahi Re Saanthi, Yaane Nek Daya Na Aai

Mukh Se Maahi Aanguli Meli, Nikal Padi Maati Ke Dheli
Bheer Bhai Sakhiyan Ke Bheli, Yaane Dekhe Log Lugai

Mohan Ko Mukhdo Farvaayo, Teen Lok Vaa Main Darshaayo
Tab Vishwas Yashodhi Aayo, Yo To Puran Brahm Kanhaai

Aiso Ras Nahin Hai Makan Mein, Meva Misri Nahin Dakhan Mein,
Jo Ras Hain Brij-Ras Chakhan Mein, Yaane Mukhti Ki Mukti Karai

Raj Ko Sur Nar Muni Tarsoo, Bad Bhaagi Jan Nit Utha Parse
Jaaki Lagan Laagi Rahe Hari Se, Yeh To Ghasiram Kath Gai. 

No comments:

Post a Comment