Saturday, 19 May 2012

JEEVA TU MAT KARANA FIKARI, JEEV! TU MAT KARNA FIKARI

JEEVA TU MAT KARANA FIKARI,  JEEV! TU MAT KARNA FIKARI
BHAGYA LIKHI SO HUI RAHEGI BHALI-BURI SAGARI

SAHSATRA PUTRA RAJA SAGAR KE, TAP KINHO AKARI
THARI GATI NE TU HI JAANE, AAG MILI NA LAKRI

TAP KARKE HIRNAKUSH RAJA, VAR PAAYO JABRI
LOH LAKAD SE MARYO NAHIN, TO MARYO MAUT NAKHARI

TEEN LOK KI MATA SITA, RAAVAN JAYE HARI
JAB LAXMAN NE KARI CHADAI, LANKA GAI BIKHARI

AATHON PEHAR SAHEB TO RATANA, MAT KARANA JIKARI
KAHAT KABIR SUNO BHAI SADHO, REHNA BE-FIKARI.

No comments:

Post a Comment