Thursday, 29 March 2012

Sumiran kar le mere mana teri beeti umar hari naam bina

Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le
Sumiran kar le mere mana
teri beeti umar hari naam bina


panchi pankh bina
haathi dant bina
nari purush bina
panchi pankh bina
haathi dant bina
nari purush bina
jaise putra pita bina nahi na
taise purush hari naam bina 
Sumiran kar le mere mana
teri beeti umar hari naam bina

koop neer bina dhenu ksheer bina
dharti meha bina
jaise taruvar phal bin heena
taise purush hari naam bina
Sumiran kar le mere mana
teri beeti umar hari naam bina
 

deh naina bina,
deh naina bina, raina chandra bina
rainaaaaa
raina chandra bina 
mandir deep bina
jaise pundit ved vihina
taise purush hari naam bina

kaam kridh mad lobh vikaro
chhod jagat tu sant jana
kahe nanak suno bhagvanta
is jag mein koi nahi apna
Sumiran kar le mere mana
teri beeti umar hari naam bina
 

No comments:

Post a Comment