Thursday, 22 March 2012

Niranjani Devi Bhavani - Art of Living

Niranjani Devi Bhavani
Jagat Janani Ananda Dayini
Niranjani...

Durga Lakshmi Saraswati
Sri Kamalasana Hamsa Vahini
Niranjani...

Durga Lakshmi Narayani
Narayani Amba Narayani
Sri Kamalasana Hamsa Vahini

Om Namo Narayani Amba Om Namo Narayani
Jai Jai Amba Jai Jagadamba

1 comment: