Friday, 2 March 2012

Hai prem jahan bhagwan wahi

Mehlon mein nahi kutiyon mein nahi
Hai prem jahan bhagwan wahi.

Jangalon mein nahi bangalon mein nahi
Hai prem jahan bhagwan wahi.

Man mein hi japo uski mala
Sab janat hai janne wala.

Jantar mein nahi mantra mein nahi
Hai prem jahan bhagwan wahi. 

Taj kar meve Duryodhan ke
Mehmaan bane ek nirdhan ke
Raajo mein nahi, taajo mein nahi
Hai prem jahan bhagwan wahi.

Kyon Kaasi, Mathura jaate ho
Ghat teertha mein nahate ho.

Ganga mein nahin, yamuna mein nahin
Hai prem jahan bhagwan wahi.

Aye ‘Sewak’ tu sachche man se
Kar prem prabhu ke charnan se
Kahe Ved yahin sab shashtra yahi
Hai prem jahan bhagwan wahi.

No comments:

Post a Comment