Saturday, 3 March 2012

Duniya me sabse bhalai kiye ja Yahi to asli kamai kiye ja

Duniya me sabse bhalai kiye ja
Yahi to asli kamai kiye ja.
Too bhalai kiye ja...

Par upkar kar sabse tu pyar kar
Sab mein hai tera rab kisi se na khaar kar.

Door is dil se burai kiye ja, 
Yahi to asli kamai kiye ja.

Bhuke ko de roti aur pyase ko pani peela
Nanga ho to koi tum usko do kapada
Rogi ho to uski davai kiye ja, 
Yahi to asli kamai kiye ja. 

Achche - Achche kapadon se tel aur sabun se
Tan ko tu rakhe saaf suthara 
Man apne ki safai kiye ja
Yahi to asli kamai kiye ja. 

No comments:

Post a Comment