Monday, 2 January 2012

Savera Jab Ho Mere Kartar Karoon Mein Teri Jai Jai Kaar Shamboo Teri Jai Jai Kaar


Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya

Savera Jab Ho Mere Kartar
Karoon Mein Teri Jai Jai Kaar
Shamboo Teri Jai Jai Kaar

Savera Jab Ho Mere Kartar
Karoon Mein Teri Jai Jai Kaar
Shamboo Teri Jai Jai Kaar

Jai Jai Kaar Karoon Jo Shiv Ki
Mann Mera Jag Jaye - 2
Tan Pawan Karne Ko Jayun
Ganga Ki Jaldhar - 2
Karoon Mein Teri Jai Jai Kaar
Karoon Mein Teri Jai Jai Kaar

Savera Jab Ho Mere Kartar
Karoon Mein Teri Jai Jai Kaar
Shamboo Teri Jai Jai Kaar

Tan Pawan Kar, Jal Se Ghat Bhar
Tere Mandir Aaaun - 2  
Poojan Archan Karu Aarti
Prabhu Tere Darbar - 2
Karu Mein Teri Jai Jai Kaar
Shamboo Teri Jai Jai Kaar

Savera Jab Ho Mere Kartar
Karoon Mein Teri Jai Jai Kaar
Shamboo Teri Jai Jai Kaar


No comments:

Post a Comment