Saturday, 7 January 2012

Jai Shani Jai Jai Shani Gyan Ke, Vigyan Ke Tum Ho Dhani

Sri Neelaanjan, Samabhaasam,
Raviputram, Yamaagrajam!
Chhaya martand, Sambhutam, 
Tam namami shaneshcharam!

Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Gyan Ke, Vigyan Ke Tum Ho Dhani
Jai Jai Shani 
Gyan Ke, Vigyan Ke Tum Ho Dhani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani

Shubh Rashiyon Ke Nath Tum
Ravinandayanam Braht Tum - 2 
Deh Bhi Mohini, Chaaya Ghani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Gyan Ke, Vigyan Ke Tum Ho Dhani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani

Sab Jaan Ke Anjaan Tum
Bhakton Se Antardhyan Tum - 2
Bhavhelana Apmaan Pe, Vipati Ghani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Gyan Ke, Vigyan Ke Tum Ho Dhani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani

Jo Bhaje Tumhara Dhyan Kar
Uska Param Kalyan Kar - 2
Vakradrishti Jo Pade, Bigade Bani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Gyan Ke, Vigyan Ke Tum Ho Dhani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani

Tum Sharvashaktimaan Ho
Chahuaur Jagah Tumhara Vkhayan Ho
Bhagwan Bhi Vismit The, Jab Tumse Thani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Gyan Ke, Vigyan Ke Tum Ho Dhani
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani
Jai Shani 
Jai Jai Shani

No comments:

Post a Comment