Thursday, 26 January 2012

EHI NAAM HAI SAHARA EHI NAAM HAI ADHARA SATNAM SRI WAHEGURU


SATNAM SRI WAHEGURU
SATNAM SRI WAHEGURU
EHI NAAM HAI SAHARA
EHI NAAM HAI ADHARA
SATNAM SRI WAHEGURU
SATNAM SRI WAHEGURU
MUK JANDE NE JISM DA, 
PAR AATMA AMAR HAI,
JIDE ANG SANG PRABHU HAI,
OHNU PHIR KISDA DARR HAI.
SATNAM SRI WAHEGURU
SATNAM SRI WAHEGURU
***
SATNAM SRI WAHEGURU JI
SATNAM SRI WAHEGURU JI

No comments:

Post a Comment