Friday, 23 December 2011

Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar

Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar 
Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar

Neelvaran Ki Chavi Tumhari
Grahamandal Ka Tu Balihari - 2
Tere Charan Mein Sharnagat Hai Devlok Sansar
Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar - 2
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar

Urg Mangala Maha Pratapi
Tamas Murti Tu Maha Kopi - 2
Tejomaye Tu Surya Putra Hai Dhanya Tera Avtar
Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar - 2
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar

Krodh Tumhara Vinashkari
Daya, Kripa Ho Taranhari - 2
Ek Hi Aachana, Ek Hi Prathana Tu Hi Kare Uddhar
Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar - 2
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Tu Hi Meri Sukh Shanti Hai Tu Hi Mera Aadhar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar
Jai Jai Hey Shani Raj Dev Teri Jai Jai Kaar

1 comment: