Saturday, 19 November 2011

kshma karo shani deva..meri bhool hui shani deva....jai shani dev

kshma karo - 4 
meri bhool hui shani deva - 4
hum aaye tere dwar
hum teri kare pukar - 2
prabhu, tan, mann se teri sewa
meri bhool hui shani deva

kshma karo - 2

jeevan rath ka tu hi sarhati
janam-janam ho teri aarti
hum aaye tere dwar
hum teri kare pukar - 2
prabhu, tan, mann se teri sewa
meri bhool hui shani deva

kshma karo - 2

aadhat hai teri maya shakti
sankat peedha se do mukti - 2
hum aaye tere dwar
hum teri kare pukar - 2
prabhu, tan, mann se teri sewa
meri bhool hui shani deva

kshma karo - 2

ahankar to jal gaya saara
tere bina mujhe koi na sahara
hum aaye tere dwar
hum teri kare pukar - 2
prabhu, tan, mann se teri sewa
meri bhool hui shani deva

kshma karo - 2

hum aaye tere dwar
hum teri kare pukar - 2
prabhu, tan, mann se teri sewa
meri bhool hui shani deva

kshma karo - 2

No comments:

Post a Comment