Thursday, 8 September 2011

Ya devi Sarva Bhuteshu Matru Rupena Sanstita Namastase Namastase Namastase Namo Namaha !

Ya devi Sarva Bhuteshu Matru Rupena Sanstita
Namastase Namastase Namastase Namo Namaha !

No comments:

Post a Comment