Thursday, 1 September 2011

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नची |

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नची |
नुरवी पुर्वी प्रेम कृपा जायची |
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची |
कंठी झलके माळ मुक्ता- फळाची |
जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती |
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती || १ ||


रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा |
चंदनाची उटी कुमकुंकेशरा |
हिरेजडित मुगुत शोभतो बारा |
रनझूनटी नूपुरे चर्नी घागरिया |
जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती |
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती || २ ||

लंबोदर पीतांबर फडी वरवंदणा |
सरळ सोंड वक्रतुंडा त्रिनयन |
दास रामाचा वाट पाहे सदना |
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदना |
जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती |
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती || 3 ||

No comments:

Post a Comment