Tuesday, 27 September 2011

Bhor Bhai Din, Chadgaya Meri Ambey

!! Aarti Jai Maa !!

Bhor Bhai Din, Chadgaya Meri Ambey
Ho Rahi Jai-Jai Kar Mandir Vich
Aarti Jai Maa
He Pahadanwali Aarti Jai Maa
He Pahadanwali Aarti Jai Maa

Kahe Di Maiya Teri, Aarti Benava
Kahe Di Panva Vich Bati Mandir Vich
Aarti Jai Maa
Suhe Cholianwali, Aarti Jai Maa
He Pahadanwali, Aarti Jai Maa

Sarve Sone Di Teri, Aarti Benava
Agar Kapoor Panva Bati Mandir Vich
Aarti Jai Maa
He Maa Pindi Rani, Aarti Jai Maa
He Pahadanwali, Aarti Jai Maa

Kon Suhagan Diva Balia Meri Maiya
Kon Jagega Sari Raat Mandir Vich
Aarti Jai Maa
Sachia Jyotanwali, Aarti Jai Maa
He Pahadanwali, Aarti Jai Maa

Serve Suhagan Diva Balia Meri Maiya
Jyot Jagegi Sari Raat Mandir Vich
Aarti Jai Maa
He Maa Tribhta Rani, Aarti Jai Maa
He Pahadanwali, Aarti Jai Maa

Jug-Jug Jivae Tera Jammuve Da Raja
Jis Tera Bhavan Benaya, Mandir Vich
Aarti Jai Maa
He Maa Ambey Rani, Aarti Jai Maa
He Pahadanwali, Aarti Jai Maa

Simran Charan Tera Dhyanu Yash Gawe
Jho Dhyawe So Yo Phal Pawe
Rakt Panedi Laj Mandir Vich
Aarti Jai Maa
Sone Mandiranwali, Aarti Jai Maa
He Pahadanwali, Aarti Jai Maa

Bhor Bhai Din, Chadgaya Meri Ambey
Ho Rahi Jai-Jai Kar Mandir Vich
Aarti Jai Maa
He Pahadanwali Aarti Jai Maa
He Darbaranwali Aarti Jai Maa

No comments:

Post a Comment