Tuesday, 30 August 2011

Jai Ganesh Ji Ki Aarti Karein Hum Sab Ganesh Ji Ki


Jai ganesh ji ki
Aarti karein hum sab ganesh ji ki

Aap hai swami dukh harta
Dukhiyon ke palankarta
App hai bhagwan sukh data
Om jai jai sri gadnatha
Hum sab sharan mein hai bhagwan
O shiva gad muskhak vahan

Jai ganesh ji ki
Jai ganesh ji ki
Aarti karein hum sab ganesh ji ki

Aap to hai gauri nandan
Aap to hai maan se vandan
Aap to hai jansukhdayak
Kehti hai duniya gadnayak
Aap ki puja ghar-ghar mein
Kastnivare pal bhar mein
Jai ganesh ji ki
Jai ganesh ji ki
Aarti karein hum sab ganesh ji ki

No comments:

Post a Comment