Saturday, 20 August 2011

Hey Sur Nayak He Asurari Ane Pade Mein Sharan Tihari

"Hey Sur Nayak He Asurari
Ane Pade Mein Sharan Tihari
Vinati Ki Mori Dekh Rakhiyo
Vinati Ki Mori Dekh Rakhiyo
Mangal Karan ha Mangal Haari
He Sur Nayak He Asurari
Ane Pade Mein Sharan Tihari"

"Hey Avinasi, Ghat Ghat Vasi
Bhav Bhaye Harane Vale Tum
Deen Dayal Param Hit Kaari
Khushiya Bharane Vale Tum
Kripa Karo Godvich Hit Kaari
Kripa Karo Godvich Hit Kaari
Mangal Karan ha Mangal Haari"

"Hey Sur Nayak He Asurari
Ane Pade Mein Sharan Tihari
He Bhagavanta, Adi Ananta
Tum Parameshwara Antarayami
Sab Bhaati Anand Karo Tum
Dukh Santap Haro Sab Swaami
Taaro Mujhe Bhi, Duniya Taari
Taaro Mujhe Bhi, Duniya Taari
Mangal Karan ha Mangal Haari"

No comments:

Post a Comment