Sunday, 28 August 2011

ॐ गणपतये नमः ॥

ॐ गणपतये नमः ॥ 
ॐ गणेश्वराय नमः ॥ 
ॐ गणक्रीडाय नमः ॥ 
ॐ गणनाथाय नमः ॥
ॐ गणाधिपाय नमः ॥ 
ॐ एकदंष्ट्राय नमः ॥ 
ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॥ 
ॐ गजवक्त्राय नमः ॥
ॐ मदोदराय नमः ॥ 
ॐ लम्बोदराय नमः ॥ 
ॐ धूम्रवर्णाय नमः ॥ 
ॐ विकटाय नमः ॥
ॐ विघ्ननायकाय नमः ॥ 
ॐ सुमुखाय नमः ॥ 
ॐ दुर्मुखाय नमः ॥ 
ॐ बुद्धाय नमः ॥
ॐ गणञ्जयाय नमः ॥ 
ॐ विनायकाय नमः ॥ 
ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥ 
ॐ धीराय नमः ॥

No comments:

Post a Comment