Thursday, 14 July 2011

Sai Ram Sai Shyam

Sai Ram, Sai Shyam,Sai Ram, Sai Shyam
Jag mein sacho tero naam. Sai Ram...Sai Shyam

Tu hi mata, tu hi pita hai;
Tu hi thoa hai sairam.

Tu antaryami, saba ka Swami;
tere charno me charo dham.

Tu hi bigade, tu hi saware,
Es jag ke sare kaam.

Tu hi jagdatta, vishava Vidhata;
Tu hi subah ho, tu hi sham.

Sai Ram, Sai Shyam,Sai Ram, Sai Shyam
Jag mein sacho tero naam. Sai Ram...

Sai Ram, Sai Shyam,Sai Ram, Sai Shyam
Sai Ram, Sai Shyam,Sai Ram, Sai Shyam

Jag mein sacho tero naam. Sai Ram...Sai Shyam

Tu hi mata, tu hi pita hai;
Tu hi thoa hai sairam.
Tu antaryami, saba ka Swami; tere charno me charo dham.

Tu hi bigade, tu hi saware,Es jag ke sare kaam. 

Tu hi jagdatta , vishava Vidhata; 
Tu hi subah ho, tu hi sham.

Sai Ram, Sai Shyam,Sai Ram, Sai Shyam
Sai Ram, Sai Shyam,Sai Ram, Sai Shyam

Jag mein sacho tero naam. Sai Ram...
Your name is the only truth in universe Sai Ram!!

No comments:

Post a Comment