Tuesday, 12 July 2011

Raamaaya Ramabadraaya

Raamaaya Ramabadraaya
Ramachandraaya Vaydasey
Raghunaadaaya Naadaaya Seethaaya
Pathaye Namo Namah

Meaning: My salutations to Bhagawan Sri Rama, the protector of all, one who knows all, the descendant of the Raghu dynasty, the husband of Sita and the Bhagawan of the entire universe.

No comments:

Post a Comment