Tuesday, 5 July 2011

Jai hanuman gyan gun sagar Jai kapis tihu lok ujjagar


Dariya mein deep stambh tum
Andhkar mein jyoti tum
Nirash mann ki asha tum (2)
Bhatke ko raah dikhao tum
Dhup mein sans ki aas tum
Gyan ki bhujao pyas tum

Jai hanuman gyan gun sagar
Jai kapis tihu lok ujjagar(2)

Ghor andhera dur savera kal chakra ka kaisa phera(2)
Din hin ko aasra tera(2)
Sankatmochan tu mera
Moksha marg tu hi mera

Jai hanuman gyan gun sagar
Jai kapis tihu lok ujjagar(2)

Dariya mein deep stambh tum
Andhkar mein jyoti tum
Nirash mann ki asha tum (2)
Bhatke ko raah dikhao tum
Dhup mein sans ki aas tum
Gyan ki bhujao pyas tum

No comments:

Post a Comment