Thursday, 30 June 2011

Sabka Malik Tu Sai Ram...

Is duniya ka tu hai data
Sai tu sabka bhagya vidhata
Sai tu sabka palan hara
Param pita tum, hum santan
Sabka Malik Tu Sai Ram...

No comments:

Post a Comment