Thursday, 26 May 2011

Khalsa mero roop hai khaas

"Khalsa mero roop hai khaas, 
Khaalse meh hau karau nivaas,

Khalsa mero mukh hai angaa, 
Khalse ke haun sad sad sangaa
Khalsa mero mitar sakhaaee, 
Khalsa maat pita sukhdaaee
Khalsa mero dharam our karam, 
Khalsa mero bhed nij maram
Khalsa mero bhavan bhandaara, 
Khalse kar mero satkaara
Khalsa mero satgur poora, 
Khalsa mero sajjan soora
Khalsa akal purakh ki fauj, 
pragteo khalsa paramatam ki mauj"

No comments:

Post a Comment