Tuesday, 12 April 2011

Jin Par Kirpa Ram Kare Vo Pathar Bhi Tir Jate hein

Ram Naam Aadhar Jinhe, Woh Jal Mein Raah Banate Hai
Jin Par Kirpa Ram Kare Vo Pathar Bhi Tir Jate Hein

Laksha Ram Ji 
Shiddhi Ram Ji 

Ram Hi Raah Banai

Ram Karma Hai 
Ram Hi Karta 

Ram Ki Sakal Badai

Ram Kaam Karne Walon Mein Ram Ki Shakti Samai
Prathak Prathak Namo Se Saare Kaam Kare Raghurai
Bhakht Prayan Nij Bhakton Ko Saara Shreya Yeh Dilate Hai
Jin Par Kirpa Ram Kare Vo Pathar Bhi Tir Jate Hein
Ghat Ghat Baste 
Aap Hi Apna Naam Raata Daite Hai
Har Karaj Mein Nij Bhakhton Ka Haath Baata Daite Hai
Baadho Ke Saare Pathar Ram Haata Daite Hai
Apne Upper Lekar Unka Bhaar Ghata Daite Hai
Pathar Kya Prabhu Teeno Lok Ka Saara Bhaar Uthate Hai
Jin Par Kirpa Ram Kare Vo Pathar Bhi Tir Jate Hein

No comments:

Post a Comment