Friday, 4 February 2011

Om Jai Saraswati Mata


Om Jai Saraswati Mata, 

Jai Jai Saraswati Mata 
sadgun vaibhav shalini, 

tribhuvan vikhyata, 

Jai Jai Saraswati Mata...


chandravadani padmasini dyuti mangalakare, 
sohe shub hansa savari,
atul tejdhari, 
Jai Jai Saraswati Mata...

baen kar mein veena, 
daen kar mala, 
sheesh mukut mani sohe, 
gal motiyan mala, 
Jai Jai Saraswati Mata... 

devi sharan jo aye, 
unka uddhar kia,
paithi manthra dasi,
ravan sanhar kia, 
Jai Jai Saraswati Mata... 

vidya gyan pradayini, 
gyan prakash bharo,
Moh, agyan, timir ka jag se nash karo, 
Jai Jai Saraswati Mata... 

dhoop, deep, phal, meva, 
maa sveekar karo, 

gyanchakshu de mata, 
jag nistar karo, 
Jai Jai Sarasvati Mata... 

Maa Saraswati ki aarti jo koi jan gave, 
hitkari sukhkari, 
gyan bhakti pave, 
Jai Jai Saraswati Mata...

No comments:

Post a Comment