Friday, 17 September 2010

Shri Vishwakarma Aarti

Jai Dev Jai Dev Jai Jai Sukhakaari Prabhu Jai Jai Sukhakaari.
Kambi kamdal Dhaari Hans per Svaari JaiDev JaiDev Aadh Anaadi Deve Ellor Ghadh Vaasi,
Prabhu Ellor Ghadh Vaasi. Bhakti Kare Jan Bhave Dukh Jaye Naashi. JaiDev JaiDev Vrudh
Swarup Vimoheet Vishw Hari Maraa Prabhu Vishw Hari Maraa. Vaastu Adhik Saathe
Shobhe Che Sara JaiDev JaiDev Sutra Pustak Dhari Ati Aanand Kaari Prabhu Ati Aanand
Kaari Su Vandu Jas Rasnaaye Sur Sankat Hari, JaiDev JaiDev Aap Veena Prabhu Maaro Eke
Nathi Aaro Prabhu Eke Nathi Aaro. Hoo Apradhi Bhari Bhavsagar Taro,
JaiDev JaiDev Vishay Vaashna Maari Te Prabhu Nivaaro, Te Prabhu Nivaaro Sharane Mujne Sathpo,
Nav Karsho Nyaro, JaiDev JaiDev Srusti Maatra Je Aape Sukh Kartaa Swami. Prabhu Sukh
Kartaa Swami. Das Hoo Sharane Aavi Kahoo choo Shir Naami JaiDev JaiDev Hari Govind
Goon Paamu Pad Seva Parbhu Paamu. Akhand Akshye Aapo Jai Jai Guru Deva JaiDev
JaiDev Shree Vishwakarma Deki Jai. Raandal Maat Ki Jai. Shri Achutam Sundirum,
Shri Elloraa Vaasitam, Shri Shilpinaa Aatmnum, Shri Shilpne Prakashitam.
Shri Chtubhuraj Shobitam, Shri Hans per Veerajita Shri Aakruti Naakam, Shri Vishwakarma Bhaje.

No comments:

Post a Comment