Wednesday, 8 September 2010

Jai jai jai gannayak,mangaleshwar ashtabinayak

Jai jai jai gannayak,mangaleshwar ashtabinayakJai jai jai gannayak,mangaleshwar siddhibiniyak


namah namah gajanan namami jai,namah namah prabhu antarwami


sur nar muni binti karte, mastak charano me dharte


shiv ke nandan namah namami ,jai Gajanan antarwami


mata gauri,pita shankar


putra he unka ganeshwar


mata gauri,pita shankar


putra unka ganeshwar


chaturbhuj dev namami jai ,jai lambodar antarwami.


pratham pujya he gajanan,bhakti se kare jo bandan


jiban unka safal kare swami


jai jai ho ganesh jai antarwami.


jai ekdanta namami,he palanhar namami


namah namah ganesh namami


jai gajanan,jai antarwami


jai jai jai vigneshwar,jai jai ho jai mangaleshwar


namah namah bighnaharta namami,jai lambodar antarwami


bandan tere prabhu kare,pujan tere prabhu kare


he gajanan ,he ganesh namami


jai gaurinandan jai antarwami

No comments:

Post a Comment