Tuesday, 31 August 2010

Lord Krishna's Aarti

Lord Krishna's Aarti

Jai shri Krishna hare, prabhu jai jai Girdhari,
Danav-dal balihari, Go dwij hitkari.
Jai Govind dayanidhi, Govardhan dhari,
Vanshidhar banvari, braj jan priyakari.
Ganika godh ajamil, gajpati bhayhari,
Arat-arti hari, jai mangalkari.
Gopalak gopeshwar, draupadi dukhdari,
Shabar suta sukhkari, Gautam tiya tari.
Jan prahlad pramodak, narhari tanu dhari,
jan man ranjankari, diti sut sanhari.
Tidwish-sut sanrakshak, rakshak manjhari,
Pandu suvan shubhkari, kaurav madhari.
Manmath-manmath mohan, murli rav kari,
Vrindavipin bihari, yamuna tat chari.
Agh bak baki udharak, trinavarta tari,
bidhi surpati madhari, kansa muktikari.
Shesh mahesh saraswati, gun gavat hari,
Kal kirti vistari, bhakt bheeti hari.
Narayan sharnagat, ati agh aghhari,
Pad-raj pawankari, chahat hitkari

No comments:

Post a Comment