Tuesday, 15 June 2010

Treta Ke Shri Ram Chandra Ji, Dwapar Ke Ghanashyam

Treta Ke Shri Ram Chandra Ji, Dwapar Ke Ghanashyam

Narayana Avataari Dono, Dono Ke Rang Shyam
Kis Avataari Shyam Ko Khojey, Boleri Pyari Ankhiya
Ram Shyam Hai, Shyam Ram Hai
Ek Roop Do Ankhiyan

Arrey Kaun Syam Khojey Tu Aey Baavariya
Ek Shyam Dasharath Ke Lallana,
Ek Baney Krishna Kanhaiya
Arrey Kaun Shyam ...

Find More Amritbani at http://gurbani-sunny-raj.blogspot.com/

Ek Shyam Lanka Pati Taarey
Ek Baney Kans Maraiya
Arrey Kaun Shyam ...

Ek Shyam Ban Me Mrig Maarey
Ek Baney Raas Rachaiya
Arrey Kaun Shyam ...

Kavi Dienesh Kahe Shyam Sundar Do
Nainan Beech Basiya
Arrey Kaun Shyam ...

Find More Amritbani at http://gurbani-sunny-raj.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment