Tuesday, 1 June 2010

Mangal Bhavan Amangal Haari


Mangal Bhavan Amangal Haari

Drawahu Su Dashrath Achar Bihari
Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram 2

Ho, Hoi Hai Wahi Jo Ram Rachi Raakhaa
Ko Kare Tarak Badhaye Saakha

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Find More Amritbani at http://gurbani-sunny-raj.blogspot.com/

Ho, Dheeraj Dharam Mitr Aru Naarii
Aapad Kaal Parakhiye Chaarii

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ho, Jehike Jehi Par Satya Sanehu
So Tehi Milaye Na Kachhu Sandehu

Ho, Jaaki Rahi Bhavna Jaisi
Raghu Moorti Dekhi Tin Taisi

Ho, Raghukul Reet Sada Chali Ayi
Praan Jaye Par Vachan Na Jayi

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram
Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ho, Hari Anant Hari Katha Ananta
Kahahi Sunahi Bahuvidhi Sab Santa

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram
Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram
Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Find More Amritbani at http://gurbani-sunny-raj.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment