Tuesday, 18 May 2010

Pitu, matu, sahayak, swami, sakha, tumhi ek nath hamare ho.

Pitu, matu, sahayak, swami, sakha, tumhi ek nath hamare ho.

Jinke kuch aadhar nahi tinh ke tum hii rakhware ho.


Sab bhanti sada sukh dayak ho dukh durguun nashan hare ho.
Pratipal karo sagre jag ko attishay karuna ur dhare ho.

Bhooli hai hum hi tumko hamri sudhi bisare ho.
Upkaran ko kachu aant nahin chinn hii chinn jo vistare ho.

Maharaaj, maha mahima tumhari samjhe birlay budhware ho.
Shubh, shanti, niketan, prem, nidhay, mannmandir kay ujyare ho.

Yeh jeevan kay tumhi jeevan ho in prannan ke tum pyare ho.
Tum so prabhu payi pratap hari kehi kay aab aur sahare ho.

1 comment: